Hraničné priechody medzi Bulharskom a Severným Macedónskom.

Stručná historická informácia o hranici medzi Bulharskom a Severným Macedónskom

Vznik tejto hranice v juhovýchodnej Európe sa datuje do obdobia Osmanskej ríše. Viedli sa spory o územie a menili sa vlády, a tak hranica prešla rôznymi zmenami. Dnešná línia hraníc vznikla v minulom storočí, keď obe krajiny získali nezávislosť.

Nedávne udalosti, ktoré ovplyvňujú cezhraničné vzťahy medzi

Severným Macedónskom a Bulharskom

V roku 2021 bulharský parlament zablokoval rokovania o vstupe Severného Macedónska do Európskej únie. Po voľbách v Severnom Macedónsku a Bulharsku dosiahli nové vlády v Skopje a Sofii kompromis. Teraz prevláda dohoda o cezhraničnej spolupráci s fondmi EÚ, ktorá má za ciel uľahčiť ambície Severného Macedónska.

Nedávne otvorenie hraničného priechodu spájajúceho Strumjany a Berovo zlepšilo medzinárodne vzťahy medzi Skopje a Sofiou. V roku 2023 podpísali prezidenti Severného Macedónska a Bulharska protokol o zmiernení sporov, ktorý otvoril cestu k rokovaniam o členstve v EÚ. Napriek občasnému napätiu medzi Bulharmi a Severomacedóncami, krajiny sa usilujú o zlepšenie vzájomných vzťahov.

Organizácia hraničných kontrol medzi Severným Macedónskom a Bulharskom

Organizácia hraničných kontrol medzi Severným Macedónskom a Bulharskom

Dobra organizácia hraničných kontrol je potrebná na umožnenie obchodu, cestovného ruchu a dvojstranného dialógu. Severné Macedónsko a Bulharsko zlepšili bezpečnosť a zrýchlili prechod. Kvalifikovaný personál spolu s bezpečnostným monitorovaním a ďalšími spoločnými iniciatívami sú integrovane na prevenciu trestnej činnosti a nelegálnej migrácie.

Opatrenia pre účastníkov cestnej premávky na hranici medzi Severným Macedónskom a Bulharskom

Na zabezpečenie bezproblémového prekročenia hraníc účastníkmi cestnej premávky na hraničných priechodoch používajú technológie, ako je napríklad automatická pasová kontrola. Oba štáty s cieľom zjednodušiť tranzit zaviedli spoločné opatrenia, ktorými sa zosúladili predpisy pre hraničnú kontrolu. Tým sa skrátil čas čakania na prechod pre úžitkové vozidlá. Nezabudnite, že ak vstupujete do Bulharska zo strany Severného Macedónska, budete potrebovať diaľničnú známku hneď po prekročení hranice.

Pred cestou sa uistite, že ste sa oboznámili s nasledujúcimi informáciami:

  • Platné cestovné doklady - Platný cestovný pas s dostatočnou dobou platnosti podľa platných opatrení.
  • Vízové požiadavky: Zistite, či na vstup do jednotlivých krajín potrebujete víza. Slováci ako väčšina občanov EÚ nepotrebujú na vstup do Severného Macedónska víza.
  • Colné vyhlásenie - Podáva sa na hranici
  • Dôkaz o ubytovaní a cestovných plánoch: Je vhodné mať doklad o ubytovaní a cestovných plánoch.
  • Očkovanie a zdravotné požiadavky - Pred cestou si nechajte poradiť
  • Mena a financie - Uistite sa, že máte dostatok finančných prostriedkov na celú dobu pobytu

Podrobná mapa hraničných priechodov medzi Bulharskom a Severným Macedónskom

Hraničné priechody

Gyueshevo - Deve Bair

Z bulharského mesta Kyustendil sa vyberte po E871/ceste 6 na hraničný priechod Gyueshevo. Po prekročení hranice sa na stanici Deve Bair napojíte na cestu E871/A2. Pokračujte po ceste a všimnite si pravoslávny kláštor svätého Joachima Osogovského. Alebo pokračujte do Krivej Palanky. Pozor, ak smerujete opačným smerom do Bulharska, do Sofie, môžete tieto pokyny čítať zozadu dopredu.

Logodhaz - Delchevo

Z mesta Logodhaz v Bulharsku sa k hraničnému priechodu dostanete, ak sa vydáte po ceste 106 na západ. Po prekročení hranice na priechode Delčevo sa dostanete na diaľnicu A3. Odtiaľ pokračujte do rovnomenného mesta Idete zo Slovenska k Jadranskému moru v Albánsku? Pravdepodobne využijete tento konkrétny hraničný priechod.

Zlatarevo - Novo Selo

Ak cestujete k Jadranskému moru v Albánsku, prejdite Bulharskom cez Parvomaj po ceste 198 a dostanete sa na hraničný priechod Zlatarevo. Po prechode bulharskej hranice sa ocitnite na hraničnom priechode Novo Selo v Severnom Macedónsku. Pokračujte po diaľnici A4 do mesta Novo Selo a ďalej.

Z Nového Sela do Grécka po ceste 198 ostáva len 60 kilometrov. Je to obľúbená trasa medzi cestujúcimi, ktoré smerujú na grécke pobrežie počas dovolenkovej sezóny. Po vybavení všetkých formalít na severomacedónskej hranici nebudete mať problém prekročiť grécku alebo bulharskú hranicu. Najmä občania EÚ môžu pohodlne pokračovať do Grécka.

Letecký pohľad na diaľnicu z Parvomaja na hraničný priechod Zlatarevo - Novo Selo

Zmeny na hranici medzi Bulharskom a Severným Macedónskom

Severné Macedónsko aj Bulharsko investovali do zlepšenia zariadení v prihraničnej oblasti, pretože si uvedomujú nutnosť efektívnej infraštruktúry. Okrem toho výstavba a rozšírenie hraničných priechodov pomohli ich modernizácii, aby boli efektívne a pohodlné pre cestujúcich. Vďaka zavedeniu biometrických údajov, ako aj elektronických kontrolných systémov procesy sa urýchlili.

Plány spolupráce na severomacedónsko-bulharskej hranici

Bulharsko a Severne Macedónsko plánujú pokračovať v rôznych spoločných projektoch a iniciatívach na posilnenie cezhraničných vzťahov. Obe krajiny sa aktívne zapájajú do činnosti Európskeho parlamentu a jeho agendy v oblasti cezhraničnej komunikácie. Jej cieľom je zlepšiť spoluprácu v oblasti dopravy a infraštruktúry vrátane výstavby nových dopravných koridorov a implementácie digitálnych riešení.

Pokračujte po ceste a hľadajte pravoslávny kláštor svätého Joachima Osogovského.

Prínosy turizmu pre hospodárstvo Severného Macedónska a Bulharska

Hranica zohráva dôležitú úlohu pre hospodársky rast tým, že podporuje cestovný ruch. Každá z týchto dvoch krajín je malebná, má zaujímavú históriu a kultúrne bohatstvo. Tieto faktory sú pre turistov veľkým lákadlom. Zlepšením administratívy a infraštruktúry a zjednodušením postupov pri prekračovaní hraníc sa počet návštevníkov bude naďalej zvyšovať. Spolu s tým budú do regiónu prúdiť príjmy a budú otvárať sa nove pracovné miesta.

Napriek občasným konfliktom v minulosti, v súčasnosti medzi Bulharskom a Severným Macedónskom je dynamický vzťah. Vďaka dialógu a spolupráci sa v prihraničnom regióne zlepšila infraštruktúra a zrýchlil sa prechod cez hranice. Postupy sa naďalej zdokonaľujú, existujú spoločné projekty na rozšírenie cezhraničnej spolupráce a cestovný ruch vykazuje známky rastu. To všetko znamená, že účastníci cestnej premávky by mali mať pri prekračovaní tejto medzinárodnej hranice pozitívne skúsenosti